Pojištění pro cizince

Buďte s námi v bezpečí

Pomůžeme vám se zajištěním bezpečného života

Naše pojištění od firmy MAXIMA je určeno pro všechny cizince, kteří žijí na území České Republiky.

Komplexní pojištění

Je určeno zejména cizincům žijícím dlouhodobě, ale i krátkodobě na území České republiky. Péče je poskytována ve smluvních zdravotnických zařízeních a to bez přímé úhrady nákladů. Vztahuje se na preventivní i dispenzární zdravotní péči.

Pojištění léčebných výloh

Jste-li cizí státní příslušník žijící na území ČR či v jiné zemi Evropské unie, nabízíme Vám pojištění Nutné a neodkladné péče cizinců, které si můžete velmi jednoduše zřídit on-line, a které Vám kryje Vaše lečebné výlohy.

Komplexní pojištění

Výraznou konkurenční výhodou pojišťovny MAXIMA je její dlouhá zkušenost s pojišťováním cizinců různých národností.

Varianty

woman-face-face-woman

STANDARD (SCHENGEN)

 • Cena pojištění na rok je 7 400 Kč, půlroční pojištění stojí 3 800 Kč. Studentská sazba 6 250 Kč / rok.
 • Pojištění se vztahuje i na území Schengenského prostoru s limitem plnění 30 tis. EUR v rozsahu pojištění Nutné a neodkladné péče.
 • Celkový limit plnění je 80 tis. EUR, Limit plnění na jednu pojistnou událost je 60 tis. EUR.
 • Limit nákladů pro repatriaci je 400 000 Kč, celkový limit akutního ošetření chrupu je 5 000 Kč.
pexels-photo-251829

STANDARD – MAXIFLEX

Komplexní pojištění cizinců s garancí Vrácení nespotřebovaného pojistného za 9 300 Kč / rok pro klienty splňující tyto podmínky:

 • Pojistníkovi nebo pojištěnému byl udělen trvalý pobyt nebo bylo zamítnuto prodloužení jeho pobytu na území ČR.
 • Pojišťovna neeviduje na pojistné smlouvě žádnou nahlášenou pojistnou událost.
 • Věk 4 až 60 let.
pexels-photo-57529

PREGNANCY

Komplexní pojištění s celkovým limitem plnění 80 tis. EUR pro těhotné ve věku 16 až 50 let ve variantách:

 • Pregnancy cena 44 000 Kč: pojištění těhotenství a porodu.
 • Pregnancy Basic – cena 48 000 Kč: pojištění těhotenství, porodu a poporodní péče o novorozence s limitem 100 tis. Kč.
 • Pregnancy Plus – cena 54 000 Kč: pojištění těhotenství, porodu a poporodní péče o novorozence s limitem 500 tis. Kč.
newborn-baby-feet-basket-161709

BABY

Pojištění dětí v nejmladší věkové kategorii 0-3 roky.

 • BABY – cena 18 000 Kč: komplexní zdravotní péče, součástí je úhrada všech preventivních prohlídek dítěte.

Pojištění léčebných výloh

Pojištění nutné a neodkladné péče, které kryje pouze akutní ošetření a sjednávají si ho často ti, jenž nezvažují v České republice pobývat delší dobu. Je rovněž možné si vybrat, zda chcete, aby pojištění platilo pouze na území České republiky nebo krylo i léčebné výlohy v zemích Schengenu.

Varianty

doctor-medical-medicine-health-42273

STANDARD

 • Cena pojištění na tři měsíce 400 Kč za měsíc / 4 600 Kč za rok.
 • Celkový limit plnění je 60 tis. EUR..
 • Náklady na repatriaci až 300 tis. Kč.
 • Pojištění se vztahuje na území ČR a země tranzitu k domovskému státu.
 • Kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
 • Pojistka se vztahuje i na léky předepsané lékařem a v ceně je i nutné ošetření zubů.
nurse-2141808_1920

PREMIUM

 • Cena 500 Kč za měsíc / 5 000 Kč za rok.
 • Oproti variantě pojištění Standard je rozsah krytí rozšířen na území celého Schengenského prostoru.